Tijalikeuh maké hurup e, é, jeung eu

Sim kuring sok ngarasa héran, masih loba Urang Sunda nulis Basa Sunda masih loba salah nulis kecap-kecap nu make hurup e, é, jeung eu. Mun maca komén di Social Media, di Facebook contona, meni asa karagok pisan maca kalimah Basa Sunda anu pamakéan hurupna can pas.

Iraha make hurup e?

Rata-rata Urang Sunda sok masih patukeur iraha maké e jeung iraha maké eu. Tah lebah dieu sok saralah, lolobana di Facebook sok remen maca leubeut (padahal maksudna teh lebet alias asup, lain tangkal nu loba bungbuahananna). Lebah dieu ogé loba nu tijalikeuh nulis… contona deuk nulis leres lolobana jadi leureus (kantenan janten teu aya hartosna yeuh!).

  • Punten lolobana téh sok ditulis punteun!
  • Janten sanés janteun!
  • Caket (dekat, near) sanés cakeut!
  • Tegep (tegap, firm) sanés teugeup!
  • Pelem (sanes filem) janten peuleum.

Iraha maké eu?

eu ogé sok remen pabaliut keneh sareng e. Teu saeutik nu nulis kadieu teh jadi kadie. Sireum (semut, ant) sok jadi sirem. Pareum sanés parem! Peuyeum sok loba kénéh nu nulisna teh jadi peyem. Ieu lolobana ditulis ie.

Ari maké hurup é?

é ogé remen pabaliut jeung e sanajan teu sering pisan. Hurup é rada cempréng batan hurup e. Contona, rébo jeung Rebo, jiga nu sarua ngan béda hartina. Rébo mah hartina loba pisan barang bawa. Rebo mun di Bahasa Indonesia mah hari Rabu (poé Rebo alias Wednesday). Conto hiji deui nu siga sarua tapi bisa beda, nyaéta nulis kécap jeung kecap. Upami kécap nya éta sabangsaning bumbu masak, lamun kecap mah boga arti dina Bahasa Indonesia téh “kata” (word mun Bahasa Inggris mah).

Hapunten sim kuring sanés hali bahasa, mung ngaraos prihatin seueur keneh Urang Sunda masih lepat nulis kecap-kecap dina Basa Sunda. Teu sakedik ogé jaman kiwari parantos seueur murangkalih Sunda, teu tiasa pisan Basa Sunda, padahal ibu-rama na téh pituin Sunda.

Iklan

Diterbitkan oleh

C. Masagi

C. Masagi adalah pengguna komputer biasa yang gemar ngoprek. Saat ini oprekannya adalah Linux Distribusi redHat (Fedora, RHEL, CentOS), Mac OS X dan Microsoft Windows.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s